PUNTS DE VENDA

  Quantitat (obligatori)

  Ubicació (obligatori)

  Metres de mitjana (obligatori)

  Colors Corporatius (obligatori)

  PRODUCTE

  Nom (obligatori)

  Descripció (obligatori)

  DADES DE L'INTERESSAT

  Nom i cognom (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  E-mail (obligatori)

  MARCA O NOM CORPORATIU

  Descripció (obligatori)

  Nom (obligatori)

  Logotip (obligatori)

  PREFERÈNCIES

  Aroma (obligatori)

  PERFIL DEL CONSUMIDOR

  Descripció (obligatori)

  Edat (obligatori)

  Sexe (obligatori) DonaHomeAmbdós

  Professió (obligatori)

  MERCAT

  Descripció (obligatori)

  Posicionament actual (obligatori)

  Posicionament desitjat (obligatori)

  ANÀLISI DE L'AROMA

  Objectiu (obligatori)

  Característiques (obligatori)